एस. वाय./टी.वाय., बी.ए./बी.कॉम.(सत्र- तीन व पाच) नियमित व ए.टी. के.टी. परीक्षा डिसेंबर २०२१ 

 वेळापत्रक (टी. वाय. बी.ए. आणि बी. कॉम. सत्र ५ )

TYBA Sem-V Regular and ATKT Online EXAM DEC 2021 TIME TABLE
Sr. No Day & Date Time Subject Class Sem.
1
Monday, 13th December 2021
01:00 pm to 02:00 pm
Marathi: IV_मध्ययुगीन मराठी वाड़मयाचा इतिहास. TYBA V
2 Hindi: IV_History of Hindi Lit. TYBA V
3 English: IV_ 16th to 18th Century English Literature-I TYBA V
4 Economics: XIII_ Advance Micro Economics. TYBA V
5 History: IV_History of Medieval India 1000-1526 CE TYBA V
6 Geography: IV_ GEOGRAPHY OF SETTLEMENTS. TYBA V
7 Political Science: IV_World Politics TYBA V
8
Tuesday, 14th December 2021
01:00 pm to 02:00 pm
Marathi: V_भारतीय व पाश्चात्य साहित्यशास्त्र. TYBA V
9 Hindi: V_post independent Hindi Lit. TYBA V
10 English:_V-Literary Criticism-I TYBA V
11 Economics_XIV-Economics Growth and Developement TYBA V
12 History:V_History of Modern Maharashtra TYBA V
13 Geography:VA_ Geography of Maharashtra. TYBA V
14 Political Science:V_Western Political Thought TYBA V
15
Wednesday, 15th December 2021
01:00 pm to 02:00 pm
Marathi: VI_साहित्य आणि समाज. TYBA V
16 Hindi: VI_ Information technology of Hindi. TYBA V
17 English:_VI- Grammar and Art of Writing-I TYBA V
18 Economics_XV-Economics of Agriculture and Cooperation. TYBA V
19 History:VI_Archaeology TYBA V
20 Political Science:VI_Determinants of Maharashtra politics TYBA V
21
Thursday, 16th December 2021
01:00 pm to 02:00 pm
Marathi: VII_भाषाविज्ञान आणि मराठी व्याकरण. TYBA V
22 Hindi: VII_ Lit. criticism. TYBA V
23 English:_VII-19th Century English Literature-I TYBA V
24 Economics_XVI- Entrepreneurship & Small Scale Industries TYBA V
25 History:VII_History of the Marathas 1630-1707 CE TYBA V
26 Geography:VII_REGIONAL PLANNING AND DEVELOPMENT; TYBA V
27 Political Science:VII_ Concepts in Political Sociology TYBA V
28
Friday, 17th December 2021
01:00 pm to 02:00 pm
Marathi: VIII_आधुनिक मराठी साहित्य. TYBA V
29 Hindi: VIII_ Linguistics Hindi Language. TYBA V
30 English:_VIII 2Oth Century British Literature-I TYBA V
31 Economics_XVII-Environmental Economics. TYBA V
32 History:VIII_History of Contemporary World. TYBA V
33 Geography:VIIIC_ Geography of Disaster Mitigat and Management TYBA V
34 Political Science:VIII_ International Organization TYBA V
35
Saturday, 18th December 2021
01:00 pm to 02:00 pm
Marathi: IX_व्यावसायाभिमुख मराठी. TYBA V
36 Hindi: IX_ Ideological Backgrounds Modern Hindi Lit. TYBA V
37 English:_IX- Drama and Theatre-I TYBA V
38 Economics_XVIII- History of Economics Thought TYBA V
39 History:IX_Research Methodology and Sources of History TYBA V
40 Political Science:IX_ Rural Local Self Government TYBA V

   

TYBCOM Sem V Regular and ATKT Online EXAM DEC 2021 TIME TABLE
Sr. No Day & Date Time Subject Class Sem.
1 Monday, 13th December 2021 01:00 pm to 02:00 pm Financial Accounting and Auditing VIII – Financial Accounting-Theory-UA TYBCOM V
2 Tuesday, 14th December 2021 01:00 pm to 02:00 pm Financial Accounting and Auditing IX – Cost AccountingTheory-UA TYBCOM V
3 Wednesday, 15th December 2021 01:00 pm to 02:00 pm Business Economics V-Theory-UA TYBCOM V
4 Thursday, 16th December 2021 01:00 pm to 02:00 pm MHRM – Marketing TYBCOM V
5 Friday, 17th December 2021 01:00 pm to 02:00 pm Export Marketing Paper I-Theory-CA TYBCOM V
6 Saturday, 18th December 2021 01:00 pm to 02:00 pm Business Insurance TYBCOM V

परीक्षा विभाग नोटीस

एस. वाय./टी.वाय., बी.ए./बी.कॉम.(सत्र- तीन व पाच) नियमित व ए.टी. के.टी. परीक्षा नोव्हेंबर २०२१

महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांना सूचित करणेत येते की, एस. वाय./टी.वाय., बी.ए./बी.कॉम.(सत्र- तीन व पाच) नियमित व ए.टी. के.टी. परीक्षा नोव्हेंबर २०२१ फॉर्म  भरण्याची वेळ या लिंक मध्ये दिली आहे.

टीप: मुदतीनंतर कोणतेही फॉर्म स्वीकारले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. परीक्षा वेळापत्रक याच लिंकवर लवकरच उपलब्ध होईल.

 

 परीक्षा फॉर्म भरण्यासाठी सूचना:

१) महाविद्यालयातून परीक्षा फॉर्म घ्या, तो काळजीपूर्वक भरा आणि परीक्षा विभागातून तपासून घ्या..

२) खालील लिंकचा वापर करून ऑनलाईन फॉर्म नंबर व इतर माहिती काळजीपूर्वक भरा.

https://forms.gle/2L2JyaoGvrM6FZwT8

३) परीक्षा फी भरून फॉर्म कार्यालयात जमा करा.